Polityka Prywatności

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965717, NIP 7011083513, REGON 521739414
 2. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 3. Podanie danych osobowych w celu realizacji Umowy o świadczenie Usług określonych Regulaminem jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia Umowy i realizacji Usług.
 4. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Abonentem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub w inny sposób korzystająca z Usług wskazanych w Regulaminie.
 6. Osoby, które dokonują rejestracji na Stronie Internetowej, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta Abonenta. W celu ułatwienia obsługi Abonent może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
 7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


POLITYKA COOKIES.

 1. Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Abonenta Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Abonenta Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony Internetowej Spółka Hi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965717, NIP 7011083513, REGON 521739414
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Abonenta oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Abonenta Strony Internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Abonenci Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Abonenta Strony Internetowe (po zalogowaniu), dzięki której Abonent nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Abonenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Abonenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Abonenta.
 6. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Abonenta ustawień i personalizację interfejsu Abonenta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Abonent, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Abonentom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Abonenta. Abonenci Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Abonenta Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator Strony Internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
 9. Pliki cookies zamieszczane w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym Abonenta Strony Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Strony Internetowej reklamodawców oraz partnerów.
 10. Większość przeglądarek umożliwia Abonentom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Abonenci powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze Strony Internetowej.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA.

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Hi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000965717, NIP 7011083513, REGON 521739414